ติดต่อเรา

ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี เดิมสถานที่ปฏิบัติราชการต้องอาศัยห้องสอบสวนของสถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี เป็นสถานที่ปฏิบัติราชการชั่วคราว ต่อมาปี พ.ศ.2502  ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อทำการปลูกสร้างกองอำนวยการ การจราจรจังหวัดสุพรรณบุรี ขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจาก นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี และนายกเทศมนตรีตำบลสองพี่น้องในสมัยนั้น จึงได้ทำการปลูกสร้างขึ้น และแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2505 จากนั้นทางตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ขอเข้าอาศัยที่ทำการกองอำนวยการการจราจรจังหวัดสุพรรณบุรี ในส่วนที่ว่างเป็นสถานที่ปฏิบัติราชการชั่วคราว

ต่อมาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2514 ทางราชการได้อนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี (กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี) และได้สร้างเสร็จเมื่อ เดือน กรกฎาคม   2515

วันที่ 1 สิงหาคม 2540 ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ จำนวน 15 ล้านบาท    เป็นอาคาร 3 ชั้น โดยตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์ราชการแห่งใหม่ บ้านดอนย่างแย้ หมู่ที่ 1 ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้สร้างแล้วเสร็จเมื่อ วันที่ 4  ธันวาคม พ.ศ. 2541 และได้เป็นสถานที่ปฏิบัติราชการมาจนถึงปัจจุบัน

ที่ตั้งและอาณาเขตของตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี  

ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ในเขตพื้นศูนย์ราชการแห่งใหม่  อยู่ด้านทิศเหนือของศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี  ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี และอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี  ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ  117   กิโลเมตร

ทิศเหนือ            สำนักงานโยธาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

ทิศใต้                สำนักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี

ทิศตะวันออก       วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

ทิศตะวันตก         ติดกับวัดปู่บัว 

 

ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี มีพื้นที่ในความรับผิดชอบ จำนวน  10  อำเภอ    6  ตำบล ประกอบด้วย

1)     สภ.เมืองสุพรรณบุรี

2)     สภ.เดิมบางนางบวช

3)     สภ.บางปลาม้า   

4)     สภ.ศรีประจันต์

5)     สภ.สองพี่น้อง

6)     สภ.สามชุก

7)     สภ.อู่ทอง

8)     สภ.ดอนเจดีย์

9)     สภ.ด่านช้าง

10)   สภ.หนองหญ้าไซ

11)   สภ.สระแก้ว

12)   สภ.ทุ่งคลี

13)   สภ.ทุ่งคอก

14)   สภ.สระยายโสม

15)   สภ.บางตาเถร

16)   สภ.องค์พระ

17)   ฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี    

 

รับอาหารฟรีครับ

โครงการกำลังใจ ภ.7

ชีวิตวิถีใหม่

จำนวนผู้เยี่ยมชม

160796
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
137
109
246
159599
2994
4549
160796
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการตำรวจ