new1.gif - 18.01 kb 19 มกราคม 2561 

ร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการสืบสวนขยายผลทำลายเครื่อข่าย

 

เวลา 11.00 น. พ.ต.อ.เชิดศักดิ์  เฉลียวศิลป์ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการสืบสวนขยายผลทำลายเครื่อข่ายยาเสพติด (เขตพื้นที่สุพรรณบุรี) โดยมี พล.ต.ต.สุรพงษ์  ชัยจันทร์ รอง ผบช.ภ.7 เป็นประธาน ณ


 

 


new1.gif - 18.01 kb 18 มกราคม 2561 

ร่วมรัฐพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 

เวลา 10.30 น. นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พ.อ.เรืองศักดิ์ อธิมากูล รอง ผบ.มทบ.17  ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรัฐพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ ณ อนุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จว.สุพรรณบุรี


ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมทบทวนครูฝึกยุทธวิธีตำรวจประจำสถานีตำรวจในสังกัด ภ.๗

 

พ.ต.อ.ณรงค์เวทย์  โอนสูงเนิน ผกก.ฝอ. ภ.จว.สุพรรณบุรี  ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมทบทวนครูฝึกยุทธวิธีตำรวจประจำสถานีตำรวจในสังกัด ภ.๗ ประจำปีงบประมาน พ.ศ.๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒ ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจ บก.สอ.บช.ตชด. (ค่ายนเรศวร) อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี


 ร่วมพิธีบวงสรวงเปิดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2561

  

เวลา 06.00 น. พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ร่วมพิธีบวงสรวงเปิดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2561 และพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี


ตรวจเยี่ยม สภ.

 

เวลา 16.00 น.  พ.ต.อ.วิโรจน์  เหมือนแท้ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี  ได้มาตรวจเยี่ยม สภ.ด่านช้าง  และ เวลา 17.40 น. ได้มาตรวจเยี่ยม สภ.เดิมบางนางบวช


 

 


new1.gif - 18.01 kb 17 มกราคม 2561 

ประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

 

พล.ต.ต.กษณะ  แจ่มสว่าง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี และ พ.ต.อ.ไพโรจน์ สขุรวยธนโชติ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ณ ห้องประชุม ศปก.ภ. 


วางพานพุ่มถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 

เวลา 08.30 น. พ.ต.อ.ณรงค์เวทย์  โอนสูงเนิน ผกก.ฝอ.ภ.จว.สุพรรณบุรี พร้อมข้าราชการตำรวจ ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางสุพรรณบุรี


ประชุมขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย

 

เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.เกรียงไกร วุฒิพานิช รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ โดยมี พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.สุพรรณบุรี


 

 


 new1.gif - 18.01 kb 16 มกราคม 2561 

การประชุม แผนปฎิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

เวลา 14.30 น. พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุม แผนปฎิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมี พ.ต.อ.ไพโรจน์ สุขรวยธนโชติ รอง ผบก.ฯ พ.ต.อ.เชิดศักดิ์ เฉลียวศิลป์ รอง ผบก.ฯ , ผกก.สภ., รอง ผกก.ป. , รอง ผกก.ส.ในสังกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ภ.จว.สุพรรณบุรี


ร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา

 

เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.วิโรจน์ เหมือนแท้ รอง ผบก.ฯ ร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา ณ ห้องขุนแผน ศาลากลางจังหวัด


 

 


new1.gif - 18.01 kb 15 มกราคม 2561 

ร่วมตรวจประเมินพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ารับรางวัลประจำปี 2561

  

เวลา 09.00 น.พ.ต.อ.เชิดศักดิ์ เฉลียวศิลป์ รอง ผบก.จว.สุพรรณบุรี ร่วมตรวจประเมินพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ารับรางวัลประจำปี 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ม.1 ต.วังน้ำเย็น อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี


 ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 

เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.ณรงค์เวทย์  โอนสูงเนิน ผกก.ฝอ.ฯ ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและพระนพปฎลสุวรรณฉัตรลงจากพระเมรุมาศจำลอง ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร


ร่วมพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์และปฏิญาณตนสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุพรรณบุรี 

  

เวลา 09.30 น.พ.ต.อ.เชิดศักดิ์ เฉลียวศิลป์ รอง ผบก.จว.สุพรรณบุรี ร่วมพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์และปฏิญาณตนสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี


ตรวจ สภ.หนองหญ้าไซ

 

เวลา 14.30 น. พ.ต.อ.ไพโรจน์  สุขรวยธนโชติ รอง ผบก.จว.สุพรรณบุรี ตรวจ สภ.หนองหญ้าไซ


ตรวจติดตาม สภ.อู่ทอง

 

เวลา 17:00 น. พ.ต.อ.ไพโรจน์  สุขรวยธนโชติ รอง ผบก. ภ.จว.สุพรรณบุรี ตรวจติดตาม สภ.อู่ทอง


 

 


new1.gif - 18.01 kb 12 มกราคม 2561 

ตรวจดูแลความเรียบร้อยคณะของผู้แทนพระองค์ 

 

พ.ต.อ.เกรียงไกร วุฒิพานิช รอง ผบก.ฯ ได้ออกตรวจดูแลความเรียบร้อยคณะของผู้แทนพระองค์ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี พร้อมคณะฯ ได้บริจาคสิ่งของพระราชทานและได้ร่วมบริจาคสิ่ง ที่ ร.ร.ละหว้าวังควาย พื้นที่ สภ.องค์พระ


 ร่วมงานพิธีเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว

 

เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.วิติพจน์  พจนาคม  รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี  ร่วมงานพิธีเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว ณ วัดมะนาว ต.ทับตีเหล็ก อ.เมืองสุพรรณบุรี


 

 


new1.gif - 18.01 kb 11 มกราคม 2561 

ประชุมแนวทางการปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมรอรับการตรวจราชการของจเรตำรวจ

 

เวลา 08.30 น. พ.ต.อ.วิโรจน์ เหมือนแท้ รอง ผบก.ฯ เป็นประธานการประชุมแนวทางการปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมรอรับการตรวจราชการของจเรตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ภ.จว.สุพรรณบุรี


 ร่วมตรวจประเมินพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ารับรางวัลประจำปี 2561

 

เวลา .09.30 น. พ.ต.อ.เชิดศักดิ์ เฉลียวศิลป์ รอง ผบก.จว.สุพรรณบุรี  ร่วมตรวจประเมินพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ารับรางวัลประจำปี 2561 ณ ที่ทำการกำนันตำบลศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี


 ประชุมคณะกรรมการประเมินผลและพิจารณาคัดเลือกตามโครงการประกวดที่พักสายตรวจดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

เวลา .13.30 น. พ.ต.อ.ไพโรจน์  สุขรวยธนโชติ  รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ประชุมคณะกรรมการประเมินผลและพิจารณาคัดเลือกตามโครงการประกวดที่พักสายตรวจดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม 2 ภ.จว.สุพรรณบุรี


ร่วมตรวจประเมินพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ารับรางวัลประจำปี 2561

 

เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.เชิดศักดิ์ เฉลียวศิลป์ รอง ผบก.จว.สุพรรณบุรี ร่วมตรวจประเมินพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ารับรางวัลประจำปี 2561 ณ ที่ทำการกำนันตำบลไผ่ขวาง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี


 

 


10 มกราคม 2561 

คุยโขมง โมงเช้า

 

เวลา 07.00 น. พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรม "คุยโขมง 7 โมงเช้า (สภากาแฟ) โดยมีนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมฯ ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ อ.เมือง จว.สุพรรณบุรี


โครงการอบรมปฏิบัติธรรม 

 

 

เวลา 08.30 น. - 16.00 น. พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี  พร้อมด้วย ร.อ.หญิงกัญญ์ณณัฏฐ์ แจ่มสว่างสุข ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ร่วมโครงการอบรมปฏิบัติธรรม "บูรณาการกายและจิต เพื่อคืนสมดุลให้กับชีวิต" โดยมี รอง ผบก.ฯ ,หน.สถานี ,ข้าราชการตำรวจ และคณะแม่บ้าน ภ.จว.สุพรรณบุรี ร่วมอบรมฯ ณ ห้องประชุม ภ.จว.สุพรรณบุรี


ประชุม Video Conference เรื่อง ผลการระดมจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับช่วงเทศกาลปีใหม่ และการอบรม จนท. ตำรวจฝ่ายสืบสวน

 

เวลา 10.30 น. พ.ต.อ.วิติพจน์  พจนาคม  รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ร่วมเฝ้าฟังการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) กับ ศปก.ตร. เรื่อง ผลการระดมจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับช่วงเทศกาลปีใหม่ และการอบรม จนท. ตำรวจฝ่ายสืบสวน ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.สุพรรณบุรี


ประชุมประชาคมข่าวความมั่นคง ภ.7

 

เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.วิโรจน์ เหมือนแท้ รอง ผบก.ฯ ร่วมประชุมประชาคมข่าวความมั่นคง ภ.7


 

 


 มกราคม 2561

เข้าร่วมประชุม ศปก.ภ.7 

  

เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.นิมิตร แสงอรุณ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุม ศปก.ภ.7 โดยมี พล.ต.ต.กฤษณะ ทรัพย์เดช รอง ผบช.ภ.7 เป็นประธาน


การประชุมการข่าวความมั่นคง ประจำเดือน ม.ค.61

  

เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.ณรงค์เวทย์ โอนสูงเนิน ผกก.ฝอ.ฯ ได้เป็นประธานการประชุมการข่าวความมั่นคง ประจำเดือน ม.ค.61 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุพรรณบุรี


ตรวจเยี่ยม สภ.บางปลาม้า

 

เวลา 11.30 น. พ.ต.อ.วิติพจน์  พจนาคม  รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.บางปลาม้า


 

 


 

มกราคม 2561

ร่วมตรวจประเมินพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ารับรางวัลประจำปี 2561

  

เวลา09.00 น. พ.ต.อ.เชิดศักดิ์ เฉลียวศิลป์ รอง ผบก.จว.สุพรรณบุรี ร่วมตรวจประเมินพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ารับรางวัลประจำปี 2561 ณ ที่ทำการกำนันตำบลดอนคา อ.อู่ทองจ.สุพรรณบุรี


ตรวจเยี่ยมสภ.สองพี่น้อง และตรวจสั่งการคดีที่ ผบก.เร่งรัดในการประชุมบริหาร

  

เวลา 13:00 น.   พ.ต.อ.นิมิตร  แสงอรุณ รอง ผบก.ฯ  ตรวจเยี่ยมสภ.สองพี่น้อง และตรวจสั่งการคดีที่ ผบก.เร่งรัดในการประชุมบริหาร


ร่วมประชุม ศปทส.ตร.ฯ

 

เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.วิโรจน์ เหมือนแท้ รอง ผบก.ฯ พร้อมด้วย รอง ผกก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมประชุม ศปทส.ตร.ฯ ทางระบบทางไกลผ่านจอภาพ โดยมี พล.ต.ท.ศักดา ชื่นภักดี ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป.๑) เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 2


ตรวจเยี่ยม สภ.เมืองสุพรรณบุรี

  

เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.วิติพจน์ พจนาคม รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.เมืองสุพรรณบุรี พบ พ.ต.อ.สมพร พุกหอม  ผกก.สภ.เมืองสุพรรณบุรี, พ.ต.ท.ศาสตรา  คงนาม  รอง ผกก.ป.ฯ, พ.ต.ท.เทอดไทย  สุขไทย  รอง ผกก.สส.ฯ, พ.ต.ท.ทรงพล ศรีชมภู รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ ได้เร่งรัดฝ่ายสืบสวนสอบสวนคดีลักทรัพย์ ในเขตพื้นที่ สภ.เมืองสุพรรณบุรี และกำชับ ให้ผู้ใตับังคับบัญชาปฏิบัติตามคำสั่ง ตร. ที่1212/2537 อย่างเคร่งครัด


ร่วมตรวจประเมินพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ารับรางวัลประจำปี 2561

  

เวลา .13.30 น. พ.ต.อ.เชิดศักดิ์ เฉลียวศิลป์ รอง ผบก.จว.สุพรรณบุรี ร่วมตรวจประเมินพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ารับรางวัลประจำปี 2561 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.13 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้องจ.สุพรรณบุรี


ตรวจเยี่ยม สภ.อู่ทอง และตรวจเร่งรัดสำนวนคดีอุบัติเหตุจราจรเพื่อนำสำเนาเข้าสำนวนคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าพนักงานต่อไป

  

เวลา 15:00 น.   พ.ต.อ.นิมิตร  แสงอรุณ รอง ผบก.ฯ  ตรวจเยี่ยม สภ.อู่ทอง และตรวจเร่งรัดสำนวนคดีอุบัติเหตุจราจรเพื่อนำสำเนาเข้าสำนวนคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าพนักงานต่อไป


ตรวจเยี่ยม สภ.สระแก้ว และตรวจเร่งรัดสำนวนคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเกี่ยวเนื่องสภ.อู่ทอง

  

เวลา 16:00 น.   พ.ต.อ.นิมิตร  แสงอรุณ รอง ผบก.ฯ  ตรวจเยี่ยม สภ.สระแก้ว และตรวจเร่งรัดสำนวนคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเกี่ยวเนื่องสภ.อู่ทอง เพื่อนำเข้าประกอบสำนวนคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าพนักงานต่อไป


 

 


มกราคม 2561

เข้าร่วมประชุม ศปก.ตร.

  

พ.ต.อ.เชิดศักด์  เฉลี่ยวศิลป์ รอง ผบก.ฯ เข้าร่วมประชุม ศปก.ตร. ประจำวันที่ ๗ ม.ค.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เรื่อง เหตุและคดียาเสพติด/สภ.อู่ทอง


 

 


มกราคม 2561

ผบก.ฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการปฎิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

  

เวลา 16.00 น. พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.อภิวัฒน์ ไพฑูรย์ ผกก.สภ.เดิมบางนางบวช ร่วมพิธีเปิดโครงการปฎิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล โดยมี พระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค 14 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ พล.ต.อัชฌา คงสมบูรณ์ หน.สนง.รอง ผบ.หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ สวนป่าปฎิบัติธรรมวัดท่าเจดีย์ ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จว.สุพรรณบุรี


 

 


มกราคม 2561

การประชุมบริหาร ประจำเดือนมกราคม 2561 ครั้งที่ 1/2561

 

เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมบริหาร ประจำเดือนมกราคม 2561 ครั้งที่ 1/2561 โดยมี พ.ต.อ.นิมิตร แสงอรุณ รอง ผบก.ฯ , พ.ต.อ.เกรียงไกร วุฒิพานิช รอง ผบก.ฯ , พ.ต.อ.ไพโรจน์ สุขรวยธนโชติ รอง ผบก.ฯ , พ.ต.อ.เชิดศักดิ์ เฉลียวศิลป์ รอง ผบก.ฯ , พ.ต.อ.วิติพจน์ พจนาคม รอง ผบก.ฯ , ผกก.สส. , ผกก.สภ. ในสังกัด , รอง ผกก.ป.ฯ และหน่วยงานอื่นในสังกัด เช่น ตชด. , พฐ. , ทล. , สันติบาล ,ทท. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ภ.จว.สุพรรณบุรี


 

 


 มกราคม 2561

ผบก.ฯ ร่วมถวายมุทิตาสักการะงานทำบุญอายุวัฒนมงคล พระธรรมพุทธิมงคล เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลย์วรวิหาร

  

พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย ร.อ.หญิง กัญญ์ณณัฐฏ์ แจ่มสว่างสุข ร.น. ประธานแม่บ้านตำรวจ ภ.จว.สุพรรณบุรี ร่วมถวายมุทิตาสักการะงานทำบุญอายุวัฒนมงคล พระธรรมพุทธิมงคล เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลย์วรวิหาร และที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ณ สำนักงานโครงการแกะสลักพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ อ.อู่ทอง จว.สุพรรณบุรี


ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ สรุปผลระดมกวาดล้างช่วงเทศกาลคริสต์มาส/ปีใหม่ 2561

  

เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.ไพโรจน์  สุขรวยธนโชติ  รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ สรุปผลระดมกวาดล้างช่วงเทศกาลคริสต์มาส/ปีใหม่ 2561


ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการของจเรตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

พ.ต.อ.วิโรจน์  เหมือนแท้  รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี  ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการของจเรตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.7


 ร่วมตรวจประเมินพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ารับรางวัล

 

เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.เชิดศักดิ์ เฉลียวศิลป์  รอง ผบก.จว.สุพรรณบุรี  ร่วมตรวจประเมินพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ารับรางวัลฯ ณ ที่ทำการกำนันตำบลบ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี


 

 

 


มกราคม 2561

ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ กับ ศปก.ตร.เรื่่องระดมจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

          

 เวลา 09.30 น.พ.ต.อ.วิติพจน์  พจนาคม  รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ร่วมเฝ้าฟังการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ  (Video Conference) กับ ศปก.ตร.เรื่องระดมจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.สุพรรณบุรี


ออกตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน  ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

  

 เวลา 11.30 น. พ.ต.อ.วิติพจน์  พจนาคม รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ออกตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน  ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 บริเวณ หน้าโรงเรียนสูงสุมาร ผดุงวิทย์ (ขาเข้า กทม.) ทล.340 อ.บางปลาม้า


ตรวจเยี่ยม สภ.บางปลาม้า

   

           เวลา 12.00 น. พ.ต.อ.วิติพจน์  พจนาคม  รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.บางปลาม้า


 ตรวจจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

  

เวลา 15.00 น.พ.ต.อ.วิโรจย์  เหมือนแท้ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ตรวจจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 บ้านเรือนไทย อ.ศรีประจันต์


ตรวจจุดบริการประชาชน  สภ.เดิมบางนางบวช

 

เวลา 15.30 น.พ.ต.อ.วิโรจย์  เหมือนแท้ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ตรวจจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 สภ.เดิมบางนางบว


ตรวจจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

 

เวลา 15.55 น. พ.ต.อ.วิโรจย์  เหมือนแท้ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ตรวจจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 บริเวณหน้าปั๊ม ปตท.เขาชะโอ๊ย อ.เดิมบางนางบวช


ตรวจเยี่ยม สภ.สามชุ  

  

เวลา 16.25 น. พ.ต.อ.วิโรจน์ เหมือนแท้  รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี  ได้มาตรวจเยี่ยม สภ.สามชุ  


ตรวจจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

 

เวลา 16.50 น.พ.ต.อ.วิโรจน์  เหมือนแท้  รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ตรวจจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 บริเวณหน้าที่พักสายตรวจย่านยาว อ.สามชุก


ตรวจเยี่ยม สภ.ศรีประจันต์

 

เวลา 17.10 น.พ.ต.อ.วิโรจน์ เหมือนแท้  รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ได้มาตรวจเยี่ยม สภ.ศรีประจันต์


 

 


 2 มกราคม 2561

ผบก.ฯ ตรวจจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

  

เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง ผบก. ภ.จว.สุพรรณบุรี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2561 ของ ภ.จว.สุพรรณบุรี ณ จุดตรวจบริเวณหน้า ปตท.มาตุภูมิ ทางหลวงหมายเลข 340 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จว.สุพรรณบุรี


ร่วมประชุมทางไกล กวาดล้างอาชญกรรมช่วงเทศกาลปีใหม่และป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

  

เวลา 09.30 น.  พ.ต.อ.เกรียงไกร  วุฒิพานิช  รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี,พ.ต.อ.ณรงค์เวทย์   โอนสูงเนิน ผกก.ฝอ.ภ.จว.สุพรรณบุรี ร่วมเฝ้าฟังการประชุม conference กับ ศปก.ตร.เรื่องระดมจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ ช่วงเทศกาลปีใหม่ กวาดล้างอาชญกรรมช่วงเทศกาลปีใหม่และป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.สุพรรณบุรี


ตรวจจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

  

เวลา15.00น.พ.ต.อ.เกรียงไกร วุฒิพานิช รองผบก.ภ.จว.สุพรรณพบุรี ตรวจเยี่ยมจุดตรวจหน้าบัานทรงไทยและร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจของสภ.ศรีประจันต่.อำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณแยกบ้านควาย


ตรวจจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

  

เวลา16.00น.พ.ต.อ.เกรียงไกร วุฒิพานิช รองผบก.ภจว.สุพรรณบุรีร่วมกับเจ้าที่ตำรวจสภ.บางปลาม้าอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณหน้าปั้มปตท.พบการจราจรหนาแน่นเคลี่อนตัวได้


 

 


  1 มกราคม 2561

ผบก.ฯ ร่วมรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

 

เวลา 15.00 น. นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พ.อ.เรืองศักดิ์ อธิมากูล รอง ผบ.มทบ.17 และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงปฏิบัติพระกรณียกิจส่วนพระองค์ในพื้นที่ อ.บางปลาม้า และ อ.เมือง จว.สุพรรณบุรี


ตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการประชาชน สภ.หนองหญ้าไซ

 

เวลา 21.00 น. พ.ต.อ.เชิดศักดิ์ เฉลียวศิลป์ รอง ผบก.จว.สุพรรณบุรี ตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการประชาชน สภ.หนองหญ้าไซ บริเวณแยกหอนาฬิกา อ.หนองหญ้าไซ


อวยพรปีใหม่ ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี 

พ.ต.อ.ณรงค์เวทย์   โอนสูงเนิน ผกก.ฝอ.ภ.จว.สุพรรณบุรี  พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ  ร่วมมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี

 


การป้องกันและการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2561 ของ ภ.จว.สุพรรณบุรี

ข้อสั่งการ พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี เรื่องการป้องกันและการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2561ให้ถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด และกำชับการปฏิบัติ ดังนี้

1. บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด

2. พิษจารณาการเปิดช่องทางพิเศษกรณีการจราจรหนาแน่นหรือเกิดอุบัติเหตุ

3. จับกุมและเปรียบเทียบปรับกับผู้ขับขี่รถยนต์และผู้โดยสารที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยและรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย

4. เข้มงวดกวดขันผู้ขับขี่ที่ดื่มสุรา หรือใช้ความเร็วเกินกำหนดฯลฯ ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

5. ปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมาไม่เรียกรับผลประโยชน์ใดจากประชาชนฯลฯ


 

ภารกิจผู้บังคับบัญชา ประจำเดือน ธันวาคม 2560

ภารกิจผู้บังคับบัญชา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

ภารกิจผู้บังคับบัญชา ประจำเดือน ตุลาคม 2560

ภารกิจผู้บังคับบัญชา ประจำเดือน กันยายน 2560

ภารกิจผู้บังคับบัญชา ประจำเดือน สิงหาคม 2560

ภารกิจผู้บังคับบัญชา ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

ติดต่อเรา

joomla vector social icons

ผู้เยี่ยมชม

Articles View Hits
30421